NỀN VĂN HÓA

Tất cả các không gian hoặc dịch vụ văn hóa công cộng và tư nhân đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, do cả những hạn chế do chính phủ áp đặt và nỗi sợ hãi và lo lắng cá nhân.
Ý tưởng đến những nơi where một người nhất thiết sẽ ở trong sự hiện diện chặt chẽ của nhiều other những người không rõ "tình trạng sức khỏe" không được hoan nghênh lắm, trong thời gian này ...
Rủi ro nguy hiểm hoặc đe dọa được nhận thức
Về rủi ro, hàng ngày bạn phải đối mặt với nhiều người đến và ở lại một thời gian hoặc thậm chí hàng giờ tại chỗ của bạn, ngồi vào những chỗ có sẵn hoặc lang thang trong các phòng khác nhau, 
và bạn không có cách nào để biết tình trạng sức khỏe thực tế của họ.

NGÀNH

 • Bảo tàng / Phòng trưng bày nghệ thuật
 • Rạp hát / Rạp chiếu phim
 • Thư viện
 • Triển lãm / Hội chợ
 • Hội trường
 • Thính phòng
VACCINATE Tổ chức của bạn!Được chứng nhận! Hoàn thành công việc đúng đắn!

ĐẢM BẢO ĐẢM BẢO CHO KHÁCH HÀNG CỦA BẠN RATNG BẠN ĐANG LÀM ĐIỀU ĐÚNG!

PHÒNG NGỪA VÀ TỐI THIỂU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN!

Hình ảnh

CÓ THÊM THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CỦA CHÚNG TÔI CHO
Nguy cơ khẩn cấp về sức khỏe Compliance trong bối cảnh dịch

Bạn có thể làm gì

Bạn phải giải quyết nhu cầu và mong đợi của khán giả về một môi trường an toàn và lành mạnh, giảm thiểu nỗi sợ hãi hoặc lo lắng về nguy hiểm hoặc mối đe dọa có thể xảy ra bên trong (các) công trình của bạn.
Trong một vài từ, bạn cần củng cố niềm tin của công chúng khi cung cấp cho họ một vị trí siêu an toàn.

Độ đáng tin của

Là hoạt động văn hóa hoặc chủ doanh nghiệp, bạn đang phải đối mặt với những câu hỏi hoặc tình huống khó khăn và cần phải thích ứng với những yêu cầu phức tạp, do đó ngăn ngừa hoặc ít nhất là giảm thiểu mọi kết quả tiêu cực tiềm ẩn.
Giải pháp chỉ có một: Nguy cơ khẩn cấp về sức khỏe Compliance trong bối cảnh dịch.

Lợi ích: những gì bạn nhận được

 • TIÊU CHUẨN HER-CMS / EIFEC ES2001.06: HBY
(Hlành mạnh Esự hợp nhất RISK Cliên minh Mquản lý Sthân cây) 
 • THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • KIỂM TOÁN VỚI BÁO CÁO
 • ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (được điều phối bởi Đại học Turin) và GIẤY CHỨNG NHẬN THAM DỰ
 • COMPLIANCE HƯỚNG DẪN
 • GIẤY CHỨNG NHẬN COMPLIANCE
 • GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH

Bước 1

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá

Bước 2

Đăng ký chứng nhận

Bước 3

Hoàn thành công việc